Europejski dzień języków

День языков

   21 wiek został ogłoszony przez UNESCO wiekiem poligloty, jego motto to: “Uczymy się języków przez całe życie”.
   W związku z tym  2001 rok ogłoszono Światowym Rokiem Języków. Rada Europy  wspólnie z Unią europejską zatwierdziły nowe święto – Europejski Dzień Języków Obcych, który obchodzony jest 26 września.
  Unia europejska szczególnie podkreśla konieczność nauki kilku języków obcych oraz kontynuowanie nauki języków w dojrzałym wieku. Nauka języka wzbogaca świat duchowy człowieka, poszerza horyzonty, organizuje umysł.
   Języki Europy powstawały w ciągu wielu wieków i wyróżnia je ogromna różnorodność. W Europie istnieje około 225 języków rdzennej ludności, co stanowi około 3% ich ogólnej liczby w świecie.

   Język polski – jeden z największych języków słowiańskich, jest językiem urzędowym w Polsce i jednym z 24 oficjalnych języków Unii europejskiej. Całkowita liczba osób mówiących w języku polskim to około 40 mln ludzi.

      W Jałcie po wakacjach zostały wznowione zajęcia języka polskiego.

Занятия проводит преподаватель из Польши Anna Szczygielska

Zajęcia prowadzi wykładowca z Polski Anna Szczygielska

   W bieżącym roku szkolnym lekcje języka polskiego odbywać się będą w dwóch grupach — dla początkujących i średniozaawansowanych.

Przyłącz się!

 

Zapis ten jest również dostępny w języku : rosyjski