Wesołych Świąt!

Wesolych swiat (3)
Dzisiaj chór aniołów głosi nowinę,
Że nam niebo daje szczęście jedyne.
Cudne te anielskie pienia
Budzą cały świat z uśpienia,
Aby spieszył witać Boga Dziecinę.
Pastuszkowie wtedy w polu drzemali
I na głos aniołów wnet się zerwali.
Pełni szczęścia i wesela,
Poszli witać Zbawiciela.
Swoje czyste serca Panu oddali.

Chrystus zmartwychwstał!

blog_zr_3386751_3846379_tr_jezusek2

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Wesoły nam dzień dzić nastał,

Chrystus bowiem zmartwychwstał!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

Które niesie odrodzenie duchowe,

Napełni wszystkich pokojem i wiarą,

Da siłę w pokonywaniu trudności

I pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość,

a blask Jego Zmartwychwstania

niech codziennie oświeca wasze drogi!

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

 

Prezes Stowarzyszenia “Оdrodzenie”
Roman Derdziak

 

 

Wesołych Świąt!

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego 2014 roku
składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności.

 

 Niech Boże Dziecię podniesie swą rękę,

Błogosławi Ojczyznę miłą

i Państwo w którym żyjemy,

I wszystkie wioski z miastami.

Dom nasz i majętność całą

W dobrych radach, w dobrym bycie,

Wspiera naszą siłę swą siłą.

Prezes stowarzyszenia „ODRODZENIE”
Roman Derdziak


Krymsko-polskie spotkania młodych.

Miło nam poinformować, że z dniem 30 października 2013 roku zakończyliśmy działania polsko – ukraińskiej  wymiany młodzieży.

 

W ramach projektu „Poszukiwanie przeszłości i budowanie teraźniejszości – polsko-krymskie spotkania młodych” Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice zorganizowało 6 – dniowy pobyt dla 18 – osobowej grupy polskiej młodzieży w Jałcie na Ukrainie i 6–dniowy pobyt dla 15 – osobowej grupy młodzieży z Jałty w Polsce w powiecie poddębickim.

Spotkanie z panią Prezes Stowarzyszenia

Spotkanie z panią Prezes Stowarzyszenia

W inicjatywę Wymiany zaangażowały się Prezes Stowarzyszenia Romualda Sobczak oraz członkinie stowarzyszenia i nauczycielki Zespołu Szkół w Wartkowicach: Urszula Jabłońska – Mruk, Renata Maciaszczyk i Elżbieta Wojtczak, które napisały projekt i przeprowadziły jego realizację. W Jałcie wspomagali nas Prezes Stowarzyszenia Polaków w Jałcie „Odrodzenie” Roman Derdziak oraz nauczycielki Szkoły Kolegium nr 1 -Valeriia Mazhuhina i Olexandra Pugachova.

Kadra

Kadra

     Polska młodzież zintegrowała się z grupą młodzieży ukraińskiej, poznała kraj sąsiada, obyczaje, historię dawną i najnowszą łączącą dwa narody. Grupa ukraińska i polska aktywnie uczestniczyła we wszystkich zadaniach projektu realizowanych na terenie Ukrainy i Polski. Uczestnicy wymiany wcielili się w role:  przewodników po swoim mieście, animatorów czasu wolnego  przy realizowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych, w rolę tłumaczy w nieoficjalnych, nieformalnych spotkaniach w grupach, samorzutnie podjęli się organizacji ognisk i dyskotek.

Wchodząc do cerkwi

Wchodząc do cerkwi

Podczas wypadów „w teren” młodzież polska i ukraińska wspólnie  poznawała miejsca związane  z życiem i twórczością wybitnych Polaków: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Józefa Piłsudskiego  i Marii Konopnickiej.  Podążaliśmy szukając śladów rodów magnackich  na Krymie:

–        W pałacu gubernatora hrabiego Michała Woroncowa, ożenionego z polską księżniczką Elżbietą Branicką. W środku pałacu znajdują się portrety dawnych właścicieli, w tym, żony gubernatora Woroncewa, Elżbiety.

–        Pałac  Liwadyjski przebudowany został z domu, jaki posiadał tu niegdyś Potocki, zanim odkupiła go od niego carska rodzina.

Skalne Miasto

Skalne Miasto

–        W Czufut – Kale oglądaliśmy pozostałości twierdzy z wykutymi w skale lochami więziennymi. W takiej skalnej grocie, przetrzymywany był w XVII wieku młody Potocki, czekający na okup, który umożliwiłby mu uwolnienie;

–        W pałacu chanów podziwialiśmy słynną Fontannę Łez ufundowaną przez chana Krymu Gereja po śmieci ukochanej żony Dilary Bikacz,. według legendy Marii Potockiej, porwanej do haremu w XVIII w., która stała się bohaterką wierszy Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina.

Na plaży w antycznym Chersonesie

Na plaży w antycznym Chersonesie

Wędrując po Pałacu Woroncowa, w którym mieszkał Churchill podczas konferencji jałtańskiej i po liwadyjskim pałacu, w którym rezydował prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin D. Roosevelt i odbywała się konferencja jałtańska, spotkaliśmy się z wielką historią.  W różnych miejscowościach na Półwyspie Krymskim szukaliśmy śladów polskości. Dotarliśmy do pozostałości po wspaniałej kulturze materialnej. Zapoznaliśmy się z historią odbudowy i rekonstrukcji zabytków po zniszczeniach z czasów sowieckich.  Ich dzieje okazały się równie tragiczne, jak dzieje mieszkających tam Polaków. Zabytki kultury sakralnej przybliżyły młodzieży wielokulturowość Krymu. W Jałcie kościoły katolickie i grekokatolickie stoją obok wspaniałych cerkwi prawosławnych.

Na lekcji języka ukraińskiego w Kollegium nr1

Na lekcji języka ukraińskiego w Kollegium nr1

Poznając historię Jałty i jej mieszkańców dowiedzieliśmy się, że wielu mieszkańców ma korzenie polskie, rozumie nasz język, chociaż coraz mniej osób rozmawia w języku polskim.

            Młodzież ukraińska  poznała polską kulturę i  obyczaje. Miała okazję  podziwiać  obiekty  kultury materialnej: zamek Królewski i Łazienki w Warszawie, pałac i kościół  w Poddębicach, zamek i gotycką kolegiatę w Uniejowie, bazylikę w Licheniu. Uczestniczyła w spotkaniach z władzami lokalnymi i przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji oświatowych.

W Licheniu

W Licheniu

Zarówno polska młodzież jak  i  ukraińska  bardzo chętnie uczestniczyła w lekcjach języka ukraińskiego, zajęciach wokalno – tanecznych, integracyjnych i sportowych.

            Podsumowując wspólnie spędzony czas w Polsce i na Ukrainie możemy powiedzieć, że młodzież widzi potrzebę dalszej współpracy, podtrzymywania i rozwijania nawiązanych kontaktów i przyjaźni.

            W grupach nieformalnych snuto plany realizowania wspólnych działań w przyszłości. Nowoczesne formy komunikowania się poprzez email, Facebook, Skype, „Vkontakte” czy „Naszą klasę” stały się nośnikami przekazu między młodymi ludźmi i zacieśniania więzi.

            Poznawanie języka sąsiada było dla uczestników ciekawym  eksperymentem, a dla wielu stało się motywacją do zdobywania nowej wiedzy. W mowie odnaleźliśmy nasze wspólne słowiańskie korzenie.

Więcej zdjęć zobacz tutaj.

Z okazji dnia nauczyciela!

IMG_2750з
Serdecznie pozdrawiamy Panię Anną z okazji dnia nauczyciela!
Życzymy nowych sukcesów w pracy, zdrowia, dobrych uczniów!

 

W październiku w wielu krajach obchodzony jest Dzień nauczyciela. Na Ukrainie to jest w pierwszą niedzielę października,  Światowy dzień nauczyciela – 5 października, a w Polsce – 14 października.

Światowy Dzień Nauczyciela pod patronatem UNESCO obchodzony jest w dniu 5 października. Dzień ten proklamowany został w 1994 r., na pamiątkę podpisania w 1966 r. „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Jest okazją do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli, w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania.

W Polsce Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zalegalizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. Dzień Nauczyciela jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą.

 

Według materiałów z Wikipedii

Europejski dzień języków

День языков

   21 wiek został ogłoszony przez UNESCO wiekiem poligloty, jego motto to: “Uczymy się języków przez całe życie”.
   W związku z tym  2001 rok ogłoszono Światowym Rokiem Języków. Rada Europy  wspólnie z Unią europejską zatwierdziły nowe święto – Europejski Dzień Języków Obcych, który obchodzony jest 26 września.
  Unia europejska szczególnie podkreśla konieczność nauki kilku języków obcych oraz kontynuowanie nauki języków w dojrzałym wieku. Nauka języka wzbogaca świat duchowy człowieka, poszerza horyzonty, organizuje umysł.
   Języki Europy powstawały w ciągu wielu wieków i wyróżnia je ogromna różnorodność. W Europie istnieje około 225 języków rdzennej ludności, co stanowi około 3% ich ogólnej liczby w świecie.

   Język polski – jeden z największych języków słowiańskich, jest językiem urzędowym w Polsce i jednym z 24 oficjalnych języków Unii europejskiej. Całkowita liczba osób mówiących w języku polskim to około 40 mln ludzi.

      W Jałcie po wakacjach zostały wznowione zajęcia języka polskiego.

Занятия проводит преподаватель из Польши Anna Szczygielska

Zajęcia prowadzi wykładowca z Polski Anna Szczygielska

   W bieżącym roku szkolnym lekcje języka polskiego odbywać się będą w dwóch grupach — dla początkujących i średniozaawansowanych.

Przyłącz się!