Пословицы и поговорки

Титульная страница старейшего издания польских пословиц, изданных по-латыни и по-польски в 1618 г. Фото из Википедии.

Титульная страница старейшего издания польских пословиц, изданных по-латыни и по-польски в 1618 г.

Пословицы и поговорки — мудрость народа. Это малая форма народного творчества, в которой отражены явления повседневной жизни.  Краткие изречения обобщенно, иносказательно, порой с юмором описывают окружающую действительность. У разных народов есть пословицы и поговорки, которые совпадают буквально, слово в слово, иные отличаются одним-двумя словами, а есть уникальные, неповторимые, свойственные только данному народу.

 

 

 

Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Береженого Бог бережет.
Każdy jest kowalem swojego losu. Каждый кузнец своей судьбы
Broda nikogo mędrcem nie czyni Борода никого мудрецом не делает.
Bez ochoty niespore roboty. Без желания работа не спорится.
Jeżeli każdy w wiosce ofiaruje jedną nitkę, to nagi otrzyma koszulę. Если каждый в деревне пожертвует одну нитку, то голый получит рубашку.
Czyja siła, tego prawda. Чья сила, того и правда.
Jednemu szydła golą, drugiemu i brzytwy nie chcą. У одного шило бреет, а у другого и бритва не хочет.
Nie dla wszystkich skrzypce grają. Не для всех скрипка играет.
Ręka rękę myje, noga Nogę wspiera. Рука руку моет, нога ногу поддерживает.
Co po trzeźwemu myśli, to po pijanemu powie. Что трезвым думаешь, то пьяным расскажешь.
Potrzebny jak dziura w moście. Нужен, как дыра в мосту.
Czas ucieka. Время бежит.
Słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Слово сказано, лошадь у забора.(Сказано —сделано).
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Везде хорошо, а дома лучше.
Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścięli. Индюк думал о воскресенье, а в субботу ему голову отрубили.
Czym chata bogata, tym gościowi rada. Чем хата богата, тем гостю и рада.
Chcąc człowieka dobrze poznać, trzeba z nim beczkę soli zjeść. Хочешь человека хорошо узнать, надо с ним бочку соли съесть.
Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Что глаза не видят, того сердцу не жаль.
I na słońcu są plamy. И на солнце есть пятна.
Szewc bez butów chodzi. Сапожник без сапог ходит.
Pokorne cielę dwie matki ssie. Покорный (скромный, послушный) теленок двух маток сосет.
Robota nie zając, w las nie ucieknie. Работа не заяц, в лес не убежит.
Od wódki rozum krótki. От водки ум короткий.
Nie od razu Kraków zbudowano. Не сразу Краков строился.
Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Не так черт страшен, как его малюют.
Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Как себе постелешь, так и выспишься.
Małe dzieci — mały kłopot, duże dzieci — duży kłopot. Малые дети — малые хлопоты, большие дети — большие хлопоты.
Każda droga prowadzi do Rzymu. Всякая дорога ведет в Рим.
W zdrowym ciele zdrowy duch. В здоровом теле — здоровый дух.
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Настоящий друг познается в беде.
Syty głodnemu nie uwierzy. Сытый голодному не поверит.
Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one. Когда ходишь между воронами, должен каркать, как они.
Myszy tańcują, gdy kota nie czują. Мыши танцуют, когда кота не чуют.
Nie wsadzaj nosa do cudzego prosa. Не суй носа в чужое просо.
Kto się kładzie z psami, ten wstaje z pchłami. Кто ложится с собаками, тот встает с блохами.
Każdy na swój sposób rozum traci. Каждый по-своему умом распоряжается.
Alkohol pity w miarę nie szkodzi nawet w dużych ilościach. Алкоголь, выпитый в меру, не вреден даже в больших количествах.
Cicha woda brzegi rwie. Тихая вода берега рвет.
Co za dużo, to niezdrowo. Чего слишком много, то не здорово.
Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Не хвали день до захода солнца.
Grosz do grosza, a będzie kokosza. Грош до гроша, будет клуша (курочка).
Baba z wozu — koniom lżej. Баба с воза — коню легче.
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Смеется тот, кто смеется последний.
Lepiej późnoniż nigdy. Лучше поздно, чем никогда.
Jak się ożeni, to się odmieni. Женится — изменится.
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Где двое дерутся, там третий пользу ищет.
Jeden przy pługu, a siedmioro z łyżką. Один при плуге, а семеро с ложкой.
Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Добрыми намерениями ад вымощен.
Dwa razy nie może nikt, raz musi umrzeć każdy. Два раза не умирать, а одного не миновать.
Gdzie cienko, tam się zwie. Где тонко, там и рвется.
Drzewo oceniaj podług plonów, a człowieka — podług pracy. Дерево оценивай по плодам, а человека — по работе.
Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy Когда человек спешит, черт радуется.
Gdyby babcia miała wąsy, toby była dziadkiem Когда бы бабка имела усы, то была бы дедом.
Bieda temu dokuczy, kto się za młodu nie uczy. Бедность тому докучает, кто с молоду не учится.
Bóg pomaga tym, co sami sobie pomagają. Бог помогает тем, кто сам себе помогает.
Błędów nie robi ten co nic nie robi. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Bliższa koszula ciału, niż kaftan Рубашка ближе к телу, чем кафтан.
Bęben dlatego tak głoóny, bo próżny Барабан потому такой громкий, что пустой.
Słówko wyleci wróblem, a powróci wołem Слово вылетит воробьем, вернется волом.
Kto ma szczęście, temu i wół cielę urodzi Счастливчику и вол теленка родит.
Wszystko dobre, co się dobrze kończy Все хорошо, что хорошо кончается.

 

Больше польских пословиц можно посмотреть в Викисловаре.

Фото из Википедии.

 

Эта запись также доступна на: Польский

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *