Zmartwychwstał Pan na wieki!

Zmartwychwsta? Pan na wieki!Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał.
Życzę Wam, aby zmartwychwstały Chrystus zawsze czuwał nad Wami i Waszą rodziną i napełniał Wasze serca
światłością i pokojem, wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia.
Wesołego Alleluja!

Prezes Stowarzyszenia «Odrodzenie»
Roman Derdziak

Пасхальные песнопения: